Thông tin liên lạc

  • Công ty TNHH Máy móc VKPAK Thượng Hải
  • ĐT: + 86-21-34710825
  • Số fax: + 86-21-34710825
  • WhatsApp: +86-13501931030
  • E-mail: [email protected]
  • Địa chỉ: East Plant, No.2009 Xupan Road, Xuhang town, Jiading District, Shanghai, 201808, China.